Informatie

Algemene informatie
Kathedraal TV is een initiatief van Bisdom Haarlem-Amsterdam. De content van Kathedraal TV wordt gemaakt onder de verantwoordelijkheid van het Bisdom. Content op de gedeelde kanalen van andere gemeenschappen uit het bisdom wordt via deze website verzameld en beter bereikbaar gemaakt. De verantwoordelijkheid van de inhoud van deze content ligt bij de gemeenschappen zelf.

Auteursrechten muziek
De muziek die gebruikt wordt in de H. Missen hebben vaak auteursrechten. YouTube heeft als streamingsdienst deze rechten afgekocht bij Buma Stemra.

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de content van Kathedraal TV. De streams vanuit de Kathedrale Basiliek voldoen aan de AVG: bij binnenkomst in de kathedraal staat aangegeven dat vieringen worden opgenomen en in de kathedraal zijn zitplekken gerealiseerd waar geen opnamen van worden gemaakt. Andere content vraagt altijd naar de instemming van de mensen op beeld. Indien er onverhoopt toch blijkt dat deze instemming er niet (meer) is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Zie hiervoor onder het kopje contact.

Bronvermelding
Kathedraal TV doet er alles aan zo zorgvuldig mogelijk te zijn met bronvermelding. Doorgaans wordt aan het einde van de video's en in de begeleidende tekst genoemd waar beeld- en geluidsmateriaal vandaan komt.

Contact
Contact opnemen met Kathedraal TV kan per e-mail via kathedraaltv@bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

Doneren aan Kathedraal TV
Kathedraal TV wordt gefinancieerd vanuit giften. Wenst u te doneren aan Kathedraal TV? Uw steun is van harte welkom! U kunt een bedrag overmaken op onze rekening: NL86ABNA0230852319. Ook kunt u gebruik maken van de doneerknoppen op deze website. U wordt dan naar de IDEAL-omgeving doorgeleid. Alvast heel erg bedankt voor uw gift; wij kunnen daarmee nieuwe content maken en de samenwerking met anderen versterken!

Gemeenschappen
De YouTubekanalen van gemeenschappen uit Bisdom Haarlem-Amsterdam kunnen op deze pagina worden gedeeld. Deze gemeenschappen worden gecategoriseerd op soort instelling: parochie, religieuze orde, overig. De kanalen worden gesorteerd op plaatsnaam/regionaam.

Kwaliteitseisen
Voordat een gemeenschap haar YouTube kanaal via deze website kan delen, wordt een kwaliteitscontrole door Kathedraal TV uitgevoerd. Dit gaat zowel om vorm als inhoud. Wanneer een kanaal eenmaal op deze website gedeeld wordt, wordt de content steekproefsgewijs beoordeeld. Indien wordt gemeend dat de content op kanalen van derden niet in overeenstemming is met de doelstelling van Kathedraal TV, wordt contact opgenomen met de beheerder van het betreffende kanaal.

Missie Kathedraal TV
De missie van Kathedraal TV is drievoudig: inspireren, verbinden en aanzetten tot missionair handelen. Onze content beoogt steeds één of meerdere van deze doelen te dienen. Enerzijds doen we dat door te pionieren, anderzijds door ons te laten leiden door wat we om ons heen zien gebeuren. Steeds willen we Kerk zijn, die met een eigen geluid midden in de wereld anno nu staat.

Reactie bij video's
Het is op het YouTubekanaal mogelijk reacties te plaatsen onder video's. De redactie van Kathedraal TV beoordeelt deze reacties en behoudt zich het recht voor ongepaste, incorrecte en/of kwetsende beoordeelde reacties te verwijderen. Wanneer meerdere ongepaste, incorrecte of kwetsende reacties van eenzelfde gebruiker afkomstig zijn, behoudt de redactie van Kathedraal TV zich het recht voor deze gebruiker te blokkeren voor het YouTubekanaal Kathedraal TV.

Reclames rondom video's
Kathedraal TV wordt gefinancierd vanuit giften. Middels het tonen van reclames rondom video's worden aanvullende inkomsten gegenereerd. Reclames worden zoveel mogelijk voor- of na video's geplaatst.

Uitgelicht
Bijzondere programma's of playlistst van kanalen kunnen op de homepage worden uitgelicht. Verzoeken hiertoe kunnen naar kathedraaltv@bisdomhaarlem-amsterdam.nl worden gezonden. Kathedraal TV houdt zich het recht voor zelf te bepalen welke programma's/playlists zullen worden uitgelicht.